Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (uu No 21 / 2007) Perdagangan orang menurut pasal 1 angka 1 UU NO 21 Tahun 2007 Adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan , pengiriman,...